3 mei 2016

Meetjesland

Een minder bekend stukje Vlaanderen tussen de historische steden Gent en Brugge. De Meetjeslandse kanalen verbinden deze 2 steden en ontwateren de polders in het Noorden. Op de grens met Zeeuws Vlaanderen vormt het Meetjesland een uniek krekengebied.
Godsdienstoorlogen verklaren de kronkelende, wispelturige grenslijn op de kaart. We fietsen trouwens een stukje in Zeeland, dat geografisch en historisch onlosmakelijk met het Meetjesland verbonden blijft.

Fietsend op de dijken, de getuigen van de strijd van de mens tegen het water, ontdek je piepkleine dorpjes in eindeloze polders zoals Waterland-Oudeman, Maagd van Gent, Boekhoute, Landsdijk, ….

Meer naar het Zuiden toe verken je de cuesta’s, een microreliëf met een eigenzinnige plantengroei, veldgebieden met een heidevegetatie, …. Ontdek ook deze groene gordel zuidelijk Brugge die doorloopt tot een heel stuk in Oost Vlaanderen.
De bossen van Drongengoed, het oude “Maldegemvelt”, reeds in de middeleeuwen werden pogingen tot ontginnen ondernomen door diverse abdijen, maar de natuur liet zich niet zo maar temmen.

Ontdek hieronder enkele wandelingen en fietstochten met talloze weetjes over deze streek.
 


Kreken en polders


Fietsroute kreken & poldersCuesta’s en veltgebieden


Fietsroute Meetjesland


Parochieveld